top of page

Bestillingsportalen – Selg Smart!

Hva er bestillingsportalen?

 

Bestillingsportalen er en samhandlingsplattform mellom megler, takstmann og selger hvor alle parter har tilgang til samme oppdrag. Dette er en plattform som er en del av Selg Smart konseptet som omhandler hele salget av boligen din fra A – Å gjennom Smarttakst systemer.

Ved opprettelse av et nytt oppdrag legges det alltid til en megler og en takstmann, samt selger av boligen. I oppdraget er det oppdragsdetaljer, dato for når befaringen skal være, dato for når oppdraget skal være levert, status for oppdraget og en chat. Dette er noe alle parter ser og kan samhandle i. 

 

Selger og megler har mulighet til å laste opp dokumenter slik som:

  • Egenerklæring

  • Kommunepakke

  • Kvitteringer/fakturaer og annen nyttig dokumentasjon

  • Bilder av evt utbedringer/skader

 

Videre kan takstmannen laste opp takstrapport for korrektur, samt andre dokumenter som f.eks planskisser, standardbeskrivelse eller energiattester.

Hvem kan benytte samhandlingsplattformen?

Alle som ønsker en enklere og mer effektiv samhandling i et boligsalg. Det er viktig at dette klareres med selger før oppdrag opprettes. 

Hva koster samhandlingsplattformen?

 

Det koster 229, - inkl mva. Inkludert i prisen er bruken av plattformen og lagring av alle dokumenter og kommunikasjon i tiden fremover du som selger er ansvarlig for boligsalget. Prisen dekkes ofte av megler eller selger, evt takstbedriften om megleren og takstbedriften har egen avtale om dette.

bottom of page