top of page

Bli kjent med Smarttakst

Vi har på 1 år vokst svært fort, både i antall brukere, men også på funksjonalitet og innhold. Vi har takstmenn som benytter løsningen vår over store deler av landet og det kommer nye brukere hver eneste dag.

Vi jobber for at boligsalget skal være så trygt som mulig, og da for både selger/kjøper, men også takstmannen. Hvordan gjør vi boligsalget tryggere for takstmannen? Vell, i smarttakst utfører man befaringen i løsningen vår enten på nettbrett eller på web, hvor man går igjennom alle relevante bygningsdeler med de spørsmålene og undersøkelsene en bygningssakkyndig er pålagt å gjøre. Dette vil da være en huskeliste for utførende slik at ikke noe blir glemt, eller feil besvart.

I løsningen vår er det også lagt inn referanser og henvisninger til de relevante bygningsdelene slik at svarene som gis vil være korrekte og i klart språk slik forskriften ønsker.

Og når den bygningskyndige har utarbeidet rapporten etter dette systemet vil også selger være bedre be skyttet for at informasjonen gjennom rapporten er god, og en kjøper vil da ha fått med seg all relevant informasjon via denne rapporten.

Så skal du selge en bolig enten som megler eller privat, så kan du være helt trygg på at Tilstandsrapporten den bygningssakyndige skrev fra Smarttakst gir en tryggere bolighandel.


På dette kartet ser du en oversikt over de forskjellige områdene vi har aktive takstmenn.
55 visninger

Comments


bottom of page