top of page

Fagseminar Thon Hotel Oslo Airport

Fredag 13. Oktober 2023

image.png
image.png
image.png
image.png
image.png

Endelig ny fagdag, og denne gangen setter fagsamlingen søkelyset på avhendingslova og hvordan denne tolkes av takstbransjen. Det har vært mye spørsmål om denne loven, og kravene har dessverre ikke vært tydelige nok til at denne reviderte loven fungerer som den skal. Vi i Smarttakst ønsker å være delaktig i denne debatten ved å finne svarene sammen og ikke hver for oss. Dette har vi klart å gjøre noe med ved å samleveldig gode foredragsholdere til den store Takstdebatten! Her vil alle som møter få muligheten til å både diskutere, drøfte og motta ny kunnskap slik at vi kan få en mer samlet takstbransje.


Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) viser mer interesse for takstbransjen og har nå større fokus på vårt fagfelt og hvordan vi opplever både standarden og forskrift. De kommer for å lære oss mer om både Uavhengig kontroll av tetthet/våtrom, samt hva som gjør et tiltak søknadspliktig. Har vi takstmenn et ansvar ved å finne ut alle godkjente rom og bygningsdeler? Og hvordan finner vi evt ut av dette? 13.
oktober får vi en fasit, og har du andre spørsmål til DIBK, vil de ha en «stand» i lokalet hele dagen.

 

På fagdagen får du også bli kjent med Smarttakst sin viktige samarbeidspartner, advokat Johan Ansnes, som vil gi oss svar og eksempler på en takstmanns ansvar. Er vi godt nok beskyttet? Og hva med elektrisk anlegg? Skal vi vurdere dette? Bør vi ta på oss et ansvar på et område vi ikke er kvalifiserte til å vurdere?

 

Tommy Lundekvam fra NEK/ TLC Elektro kommer og diskuterer sine meninger
om punktet elektrisk anlegg, og hvordan vi som bygningssakkyndige bør vurdere dette, samt hva som menes med en forenklet vurdering.

 

Du vil også få muligheten til å diskutere dine faglige meninger og erfaringer med Takstingeniør Finn Stedjan fra Agder Takstsenter. Her er det rom for alle spørsmål, og vi skal sammen kartlegge mistolkningene fra forskriften.
 

Og kanskje det viktigste av alt, erfaringer med ny avhendingslov og hva kjøperne reklamerer på (Advokat Julie Mørdre, Advokat Anders Fotland og takstmann Olaf Ragutzki fra HELP).

 

Program:

09:00 – 09:30 Registrering og enkel servering 

09:30 – 10:00 Åpning Emil Svea og Smarttakst 

10:05 – 11:30 Forskrift til avhendingslova og byggeregler med DIBK 

11:30 – 12:30 Matpause og stands

12:30 – 14:00 Lovlighet og regresskrav. Advokat Johan Ansnes, IMMER Advokatkontor

14:00 – 15:10 Reklamasjoner og tvister. HELP Forsikring med advokat Julie Mørdre, advokat Anders Fotland og takstmann Olaf Ragutzki

15:10 – 15:30 Pause med enkel servering og stands

15:30 – 16:45 Fungerer den reviderte avhendingsloven? Finn Stedjan / Emil Svea

16:45 – 16:55 Kort pause og stands

16:55 – 18:00 Elektrisk debatt om den nye avhendingsloven med Tommy Lundekvam 

20:00 – 20:30 Samling ved restauranten

20:30 – 23:00 3 retters middag fra husets meny.

 

Informasjon angående de som har stands: 

De vil stå i samme lokalet som foredragene og være tilgjengelige i alle pauser, samt etter lunsj. 

.

thon-hotel-oslo-airport-fasade.jpg

Når: Fredag 13.10.2023


Hvor: Thon Hotel Oslo Airport

Tid: 09.00-18.00 og 20.00-23.00

Smarttakstbruker:
Kun fagdag: Kr 1990 eks mva
Fagdag m/middag: 2490, - eks mva
Fagdag m/middag og hotell: 3490, - eks mva

Ikke smarttakstbruker:
Kun fagdag: 2490, - eks mva
Fagdag m/middag: 2990, - eks mva
Fagdag m/middag og hotell: 3990, - eks mva
 

Siste frist for påmelding er 20. September, og det er gratis avbestilling fram til da.

Påmelding fullt!

 

Kontakt post@smarttakst.no for venteliste.

bottom of page